Artikel-ID : 00104768 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Hoe kan ik het geluid herstellen wanneer Bluetooth en het handsfreeprofiel tegelijkertijd worden aangesloten, terwijl Telenav, Pandora of iPod is ingesteld als bron en een iPhone is aangesloten via USB?

    Er komt geen geluid uit de hoofdeenheid, omdat de uitvoer voor het audiosysteem uit de iPhone overschakelt op Bluetooth.

    U kunt het geluid herstellen door de USB-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.