Artikel-ID : 00105713 / Laatst gewijzigd : 30-01-2015

Waarom kan ik de modus "Navigation" (Navigatie) niet gebruiken met de afstandsbediening?

    Dit wijst niet op een fout.

    Afstandsbediende werking is niet voorzien in de specificaties van de modus "Navigation" (Navigatie) .