Artikel-ID : 00107009 / Laatst gewijzigd : 25-08-2017

Hoe kan ik toegang krijgen tot een webpagina via de BRAVIA-internetbrowser?

  Om toegang te krijgen tot een webpagina via de internetbrowser van uw Bravia-tv, voert u de volgende stappen uit:

  1. Controleer of de internettoegang is aangesloten en werkt in Network Set-up (Netwerkset-up)
  2. Kies Settings (Instellingen)Network (Netwerk)Network Set-up (Netwerkset-up) om uw internetaansluiting te configureren.
  3. Druk op de toets HOME en selecteer Application (Toepassing)Internet Browser (Internetbrowser). Eens de internetbrowser geopend is, kunt u de standaard webpagina zien.
  4. Wanneer u naar een andere URL (internetadres) wilt gaan, drukt u op OPTION (OPTIE) op de afstandsbediening.
  5. In het menu OPTION (OPTIE) selecteert u URL entry (URL ingeven).

   Afbeelding

  6. Geef de gewenste URL in om het tekstveld te openen en selecteer Enter (Invoeren).

   Afbeelding

  7. De gewenste pagina zal worden geladen. Wacht een ogenblik totdat de pagina volledig geladen is.