Artikel-ID : 00107714 / Laatst gewijzigd : 04-08-2017

Netwerk en verbindingsmogelijkheden voor mijn thuisbioscoop: Veelgestelde vragen en antwoorden

  Hoe kan ik de set-top box verbinden met mijn thuisbioscoopsysteem via een HDMI®-kabel?
  Wat is DLNA?
  Wat is de functie Renderer?
  Het apparaat maakt geen verbinding met internet
  Is er een manier om de netwerkverbinding te controleren?
  Hoe kan ik het apparaat verbinden met een Wi-Fi draadloos netwerk?
  Mijn product geeft het bericht 'Internet Access Failed' (Verbinding met internet mislukt) weer als ik probeer verbinding te maken met internet. Op mijn router zijn meerdere WEP-sleutels ingesteld, kan dit de oorzaak zijn?
  Wordt IPv6 door het systeem ondersteund?
  Wat zijn IPv4 en IPv6?
  Wat is NFC?
  Hoe gebruik ik de functie NFC?
  Verbinden via NFC mislukt
  Er is geen geluid nadat een apparaat via Bluetooth is verbonden met het apparaat
  Als een apparaat via Bluetooth is gekoppeld met het apparaat, slaat het geluid over, fluctueert het geluid of valt de verbinding weg
  Wat is de procedure om audio van een Bluetooth-apparaat te beluisteren op het BD-thuisbioscoopsysteem?
  Kan dit BD Home Theatre System video afspelen via Bluetooth?
  Moet ik me zorgen maken over het feit dat er geen geluid wordt uitgevoerd uit de achterste surroundluidsprekers wanneer ik een apparaat heb aangesloten via Bluetooth?
  Waarom kan het HDMI®-signaal niet door het systeem worden uitgevoerd wanneer het apparaat in stand-bymodus is?

  Hoe kan ik de set-top box verbinden met mijn thuisbioscoopsysteem via een HDMI®-kabel?
  Probeer het volgende:

  1.  Verbind de HDMI-kabel van de poort [HDMI OUT] van de kabeldecoder met de poort [HDMI IN1] van het thuisbioscoopsysteem.
  2. Verbind een andere HDMI-kabel van de poort [HDMI OUT] van het thuisbioscoopsysteem met de poort [HDMI IN1] van uw tv.
  3. Wijzig de instelling van het thuisbioscoopsysteem in HDMI1. Stel de INPUT van uw tv vervolgens in op HDMI1.

  Wat is DLNA?
  DLNA is een letterwoord dat staat voor Digital Living Network Alliance. De functie DLNA zorgt voor de verbindingen en het delen van inhoud tussen digitale audio- en videoapparaten en pc's in een thuisnetwerk.

  Wat is de functie Renderer?
  Met deze functie kan inhoud worden gestreamd naar het Blu-ray thuisbioscoopsysteem vanaf een server, zoals een pc, en bediend met behulp van een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) als afstandsbediening via het thuisnetwerk.

  Het apparaat maak geen verbinding met internet.
  1) Verbind de ethernetkabel met de LAN-connector.
  2) Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen) in het menu Setup (Instellen) en pas de instellingen daar waar nodig aan in Internet Settings (Internetinstellingen).
  3) Hiervoor hebt u een router en breedbandverbinding nodig. Als uw internetprovider een 'bridging modem' heeft geleverd, verbind die dan met de breedbandrouter, en sluit de router met een ethernetkabel aan op de speler via de LAN-aansluiting.
  OPMERKING: Als de modem van het type 'router' is, sluit u die met een Ethernet-kabel aan op de speler via de LAN-aansluiting.
  4) Neem contact op met uw internetprovider en vraag of er storingen zijn. Wordt de LAN-aansluiting al voor andere internetapparaten gebruikt, dan moet u een andere LAN-aansluiting op de breedbandrouter of een 'switching hub' e.d. gebruiken.

  Is er een manier om de netwerkverbinding te controleren?
  Tijdens het streamen via internet kunt u de status van het netwerk en de overdrachtssnelheid controleren door op DISPLAY op de afstandsbediening te drukken of door Network Connection Diagnostic (Diagnostiek netwerkverbinding) uit te voeren door Network Settings (Netwerkinstellingen) te selecteren in het menu Setup (Instellen).

  Hoe kan ik het apparaat verbinden met een draadloos Wi-Fi-netwerk?
  Als u een draadloze internetverbinding wilt instellen, gaat u naar Network Settings  (Netwerkinstellingen) en vervolgens naar Internet Settings (Internetinstellingen) in het menu Setup (Instellen) en selecteert u Wireless Setup (built-in) (Draadloze installatie (ingebouwd)). Ga verder met het selecteren van de vereiste instellingen (indien nodig).

  Mijn product geeft het bericht 'Internet Access Failed' (Verbinding met internet mislukt) weer als ik probeer verbinding te maken met internet. Op mijn router zijn meerdere WEP-sleutels ingesteld, kan dit de oorzaak zijn?
  Wanneer er 2 of meer WEP-sleutels zijn ingesteld op de router, ondersteunen de BDV/producten alleen de eerste WEP-sleutel.

  Wordt IPv6 door het systeem ondersteund?
  Ja, dit systeem ondersteunt IPv6.

  Wat zijn IPv4 en IPv6?
  IPv4 is the current version of the Internet Protocol, the identification system the Internet uses to send information between devices and route traffic across the Internet. IPv6 is de nieuwe versie van het internetprotocol en is 4 keer breder in bits in vergelijking met de 32-bits adresruimte van IPv4.

  Wat is NFC?
  NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze gegevensuitwisseling tussen diverse apparaten mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons en IC-tags.

  Hoe gebruik ik de functie NFC?
  Houd de met NFC compatibele smartphone bij het 'N'-logo op het apparaat totdat de smartphone trilt. Nadat de smartphone is herkend door het apparaat, volgt u de instructies op het scherm en voltooit u de procedure voor de Bluetooth-verbinding.

  Verbinden via NFC mislukt
  Als het koppelen van het apparaat mislukt en er geen Bluetooth-verbinding wordt gemaakt, probeert u het volgende:

  • Open nogmaals de app 'NFC Easy Connect' en beweeg de smartphone langzaam over het 'N'-logo.
  • Verwijder het hoesje van de smartphone als u een smartphonehoesje gebruikt.
  • Controleer de locatie van de NFC-module van de smartphone in de bijbehorende handleiding.

  Er is geen geluid wanneer ik een apparaat via Bluetooth heb aangesloten op dit apparaat.
  U kunt het volgende proberen:

  • Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat zich niet te ver van de hoofdeenheid bevindt en dat het systeem niet wordt gestoord door een Wi-Fi-netwerk, een ander draadloos apparaat op de 2,4 GHz-band of een magnetron
  • Controleer of de Bluetooth-verbinding tussen het systeem en het Bluetooth-apparaat correct tot stand is gebracht
  • Koppel dit systeem nogmaals met het Bluetooth-apparaat.
  • Plaats de hoofdeenheid niet in de buurt van metalen voorwerpen of oppervlakken
  • Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de betreffende apparaten
  • Pas het volume van het Bluetooth-apparaat aan. Als het geluidsniveau nog steeds te laag is, past u het volume op de hoofdeenheid aan

  Wanneer een apparaat via Bluetooth met dit apparaat wordt gekoppeld, slaat het geluid over of hapert, of wordt de verbinding verbroken
  Als u een van deze problemen ondervindt, probeert u het volgende:

  • Controleer dat het hoofdapparaat en het Bluetooth-apparaat zich niet te ver van elkaar bevinden. Bluetooth-apparaten moeten binnen een straal van circa 10 meter (zonder tussenliggende obstakels) van elkaar worden gebruikt
  • Wanneer zich obstakels bevinden tussen het systeem en uw Bluetooth-apparaat, verwijdert of vermijdt u de obstakels.
  • Plaats de speler uit de buurt van apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt, zoals draadloze routers, andere BLUETOOTH-apparaten of magnetrons.

  Wat is de procedure voor het beluisteren van audio vanaf een Bluetooth-apparaat op het BD-thuisbioscoopsysteem?
  Ga als volgt te werk om een verbinding via Bluetooth te maken.

  • Selecteer Input in het startmenu
  • Selecteer vervolgens Bluetooth AUDIO
  • Koppel het thuisbioscoopsysteem met uw Bluetooth-apparaat
  • Selecteer 'BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM' (Blu-ray thuisbioscoopsysteem) op het display van het Bluetooth-apparaat
  • Zodra het koppelen is voltooid, wordt de naam van het apparaat weergegeven op het televisiescherm.

  Kan dit BD Home Theatre System video afspelen via Bluetooth?
  Dit BD Home Theatre System kan geen video afspelen via Bluetooth. U kunt met dit product alleen audio-inhoud afspelen via Bluetooth.

  Moet ik me zorgen maken over het feit dat er geen geluid wordt weergegeven via de achterste surround-luidsprekers wanneer ik een apparaat heb aangesloten via Bluetooth?
  Wanneer u een apparaat aansluit via Bluetooth, wordt alleen geluid via de voorste luidsprekers en de subwoofer uitgevoerd. Dit is de normale werking van het systeem, omdat mobiele Bluetooth-apparaten geen surround-soundinhoud kunnen afspelen.

  Waarom kan het HDMI-signaal niet door het systeem worden gevoerd als het in stand-bymodus staat?
  HDMI®-pass-through is helaas niet beschikbaar op dit apparaat.