Artikel-ID : 00159932 / Laatst gewijzigd : 12-02-2019

Kan ik apps toevoegen aan of verwijderen uit het gebied My Apps (Mijn apps) van de Blu-ray Disc-speler?

  Elke Blu-ray Disc®-speler heeft een ingesteld aantal vooraf geïnstalleerde toepassingen. Het is niet mogelijk om nieuwe toepassingen te downloaden naar uw Blu-Ray Disc-speler. U kunt deze vooraf geïnstalleerde apps toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte My Apps (Mijn apps) van de Blu-ray Disc®-speler.

   

  Methode 1

  1. Druk in het scherm My Apps (Mijn apps) op de knop PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG op de meegeleverde infraroodafstandsbediening om het Plus (+)-teken te selecteren.
  2. Kies in het scherm All Apps (Alle apps) de app die u wilt toevoegen.
  3. Druk op de knop ENTER.

  Methode 2

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
  2. Selecteer All Apps (Alle apps).
  3. Druk op de knop ENTER.
  4. Kies in het scherm All Apps (Alle apps) de app die u wilt toevoegen.
  5. Druk op de knop OPTIONS.
  6. Selecteer Add to My Apps (Toevoegen aan Mijn apps).

  Voer de volgende stappen uit om apps te verwijderen uit het gebied My Apps (Mijn apps):

  1. Druk op de inbegrepen afstandsbediening op de knop OPTIONS .
  2. Selecteer in het gebied My Apps (Mijn apps) de optie Remove Application (Toepassing verwijderen) om de app te verwijderen.