Artikel-ID : 00096416 / Laatst gewijzigd : 27-09-2017

Ik kan applicaties die zijn toegevoegd in My Apps niet vinden.

    Om te controleren of de applicatie succesvol is geïnstalleerd, probeer je ze te zoeken met het menu Search (Zoeken) bovenaan in de Opera TV Store.
    Als je ze hebt gevonden, controleer je of de optie Add to my Apps (Toevoegen aan mijn apps) op de detailpagina van de app beschikbaar is. Als dat niet het geval is, geeft het weer dat de applicatie al is toegevoegd.

    Als de optie nog steeds beschikbaar is, voeg je de applicatie opnieuw toe.