Artikel-ID : 00124572 / Laatst gewijzigd : 19-12-2017

Inhoud die is vastgelegd door Action Cam en dergelijke met 200/240 fps kan niet goed worden afgespeeld.

  Video-inhoud met een framesnelheid van 121 fps of hoger kan niet worden afgespeeld via USB als gevolg van de specificaties van de tv. Speel de inhoud af door de camera aan te sluiten op een tv met een HDMI-kabel.

  OPMERKING:

  • Bij het afspelen van video-inhoud met meer dan 60 fps via HDMI, wordt de framesnelheid neerwaarts geconverteerd tot 60 fps door de camera.
  • Voor meer informatie over de framesnelheden van video-inhoud die afspeelbaar is via USB, raadpleegt u Video's in de Helpgids.
   Via de volgende stappen wordt beschreven hoe u de informatie in de Helpgids opent door opties op uw tv te selecteren. Als u deze informatie op internet wilt bekijken, opent u de volgende website en gaat u verder met stap 3.

   1. Druk op de afstandsbediening op de knop HELP.
   2. Selecteer Helpgids en druk vervolgens op de knop Enter.
   3. Selecteer Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten en druk op de knop Enter.
   4. Selecteer USB devices (USB-apparaten) en druk vervolgens op de knop Enter.
   5. Selecteer Supported files and formats (Ondersteunde bestanden en indelingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
   6. Selecteer Video's en druk vervolgens op de knop Enter.