Artikel-ID : 00117261 / Laatst gewijzigd : 23-06-2020

Problemen oplossen (Android TV): Wat zijn de voordelen van het opnieuw starten van de tv en software-updates? / Problemen met het geluid en het scherm

  Als een onverwacht verschijnsel of een van de hieronder vermelde verschijnselen optreedt tijdens het gebruik van uw tv, kan de volgende procedure helpen de situatie te verbeteren.

  Verschijnsel:

  • Abnormaal beeld/geen beeld/geen geluid voor een tv-kanaal of een extern apparaat
  • Geen geluid/vervormd geluid/ongewenste ruis/onderbroken geluid bij het afspelen van video of audio
  • Video's, foto's of miniaturen worden niet goed weergegeven/zwart scherm
  • Afspelen via USB, 'throw' of screen mirroring werkt niet/kan niet worden afgespeeld
  • De toepassing werkt niet goed.

  Oplossing:

  1. Start de tv opnieuw op.
   Ga voor meer informatie naar de volgende veelgestelde vragen.
   Een Android TV opnieuw starten (resetten)
  2. Verwijder randapparaten die zijn aangesloten op de tv.
  3. Schakel de stroom van de tv uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
   Steek na ongeveer twee minuten de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact en schakel de stroom van de tv in.
   OPMERKING:
   • Als u uw BRAVIA-TV hebt aangesloten op een externe HDD, verwijdert u deze en probeert u het opnieuw.
   • Wanneer u het netsnoer van de tv loskoppelt van het lichtnet en enige tijd wacht, leidt dat tot ontlading van de elektriciteit die in het apparaat is achtergebleven.
    Onnodige gegevens en foutinformatie in het geheugen worden daardoor gewist en de standaardwaarden worden hersteld, zodat u de tv weer gewoon kunt gebruiken.
     
  4. Wanneer het scherm zwart wordt of het beeld niet correct wordt weergegeven in de verbinding HDMI/MHL, probeert u de volgende methoden om dit te verbeteren.
   OPMERKING: Uw tv is mogelijk niet compatibel met een MHL-verbinding. Meer informatie over de specificaties van uw tv vindt u in de handleiding.
   • Koppel de HDMI/MHL-kabel los en sluit de kabel vervolgens weer aan.
   • Koppel het netsnoer van het aangesloten apparaat los en sluit het netsnoer weer aan of start het apparaat opnieuw op.

     
  5. Als u een afwijkend beeld of geluid ervaart, reset u de beeld- of geluidsinstellingen.
    
   • Beeld instellen:
    HOME > Instellingen* > TV - Display (Tv - scherm) > Beeld > Geavanceerde instellingen > Resetten
   • Geluid instellen:
    HOME > Instellingen* > TV - Sound (Tv - geluid) > Geluid > Geavanceerde instellingen > Resetten
  6. Software-update is een updateprogramma dat nieuwe functies toevoegt en bugs oplost.

   We raden u aan de BRAVIA-TV met internet te verbinden en Automatisch software download in te stellen op On (Aan). Updates worden automatisch gedownload wanneer de tv op stand-by staat.
   Ga voor meer informatie naar de volgende veelgestelde vragen.
   Een automatische software-update ontvangen.

  OPMERKING: