Artikel-ID : 00156987 / Laatst gewijzigd : 08-12-2021

Geen beeld op het tv-scherm

  Probeer de oplossing die bij uw probleem past.

  Als het stand-bylampje rood knippert:

  1. Het resetten van de tv kan het probleem oplossen als het wordt veroorzaakt door een tijdelijk defect.
   Zie de volgende FAQs om de tv te resetten.
   Een Android-tv resetten  
   Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.
  2. Volg de onderstaande stappen om te zien of één van de op tv aangesloten apparaten het probleem veroorzaakt (zoals een overbelasting bij een slecht functionerend apparaat of een gegevenscommunicatieprobleem).

   1. Zet de tv uit.
   2. Koppel alle apparaten los van tv (zoals een externe via USB-gevoede vaste schijf en een apparaat via een HDMI-aansluiting).
   3. Schakel de tv in en controleer of het lampje niet knippert (wat betekent dat er geen problemen zijn).
   4. Sluit de losgekoppelde apparaten één voor één aan op tv.
   5. Als het lampje begint te knipperen als een bepaald apparaat wordt aangesloten, controleert u of het betreffende apparaat een probleem heeft.

  Als het stand-bylampje uitgaat:

  1. Controleer of het netsnoer en de netadapter niet zijn losgekoppeld of los zitten.
  2. Druk op de aan-uitschakelaar van de tv om te zien of de tv inschakelt.
  3. Reset de tv. Voor informatie over resetten, raadpleegt u het volgende artikel:
   Een Android-tv resetten
   Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.

  Als het beeld van een op de tv aangesloten apparaat niet wordt weergegeven:

  Raadpleeg de volgende FAQs.
  Er wordt geen beeld weergegeven wanneer een HDMI-verbinding wordt gebruikt.
  De televisie geeft geen beeld weer van het A/V-apparaat.

  Voor modellen met een Aanwezigheidssensor:

  1. Schakel de Aanwezigheidssensor uit.

   OPMERKING: De volgende stappen zijn een voorbeeld van de manier waarop u de Aanwezigheidssensor kunt uitschakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product.

   1. Druk op START.
   2. Selecteer Voorkeuren.
   3. Selecteer Eco.
   4. Selecteer Aanwezigheidssensor.
   5. Selecteer UIT.
  2. Reset de tv. Voor informatie over resetten, raadpleegt u het volgende artikel:
   Een Android-tv resetten
   Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.