Artikel-ID : 00163195 / Laatst gewijzigd : 12-10-2018

Het zoekvak verschijnt niet, zelfs niet als ik op de touchpad-afstandsbediening op de microfoonknop druk

  Spraakherkenning kan niet altijd worden gebruikt. De functie kan alleen worden gebruikt wanneer de microfoonknop wordt ingedrukt die wordt weergegeven in het zoekvak. Ook als u op de microfoonknop op de afstandsbediening drukt, werkt de spraakherkenningsfunctie niet in bepaalde weergave- of instellingenschermen, zoals de onderstaande, en zal het zoekvak niet verschijnen:

  OPMERKING: De hieronder beschreven functies zijn voorbeelden. Doelfuncties kunnen in de toekomst veranderen.

  • Binnen de inhoud van de Helpgids (als er niet op de koptekst wordt gericht)
  • Juridische informatie van Sony (Settings -> About -> Legal information -> Sony Legal; Instellingen -> Over > Juridische informatie)
  • Aanmeldingsscherm van PlayMemories Online in Album, en Helpscherm van PlayMemories Online in Album-instelling
  • PS-video
  • SONY ID (Registratiescherm voor een account voor Sony)
  • NetAD (geopend vanuit DUX)
  • NetAD (geopend vanuit Sony Select (Gekozen door Sony))
  • PS Now Store
  • Menu Action (Actie)
  • Raadpleeg
  • Tijdens de eerste instellingen
  • Privacybeleid van Google
  • Opensource-licenties van Google
  • Gebruiksvoorwaarden van Google
  • YouTube weergeven