Artikel-ID : 00119124 / Laatst gewijzigd : 27-01-2022

Het apparaat wordt niet ingeschakeld nadat een firmware-update is uitgevoerd.

  Als uw AV-ontvanger niet wordt ingeschakeld nadat een firmware-update is uitgevoerd, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door een storing tijdens het updateproces, doordat bijvoorbeeld de stroomtoevoer is onderbroken of een kabel onverwacht is losgetrokken. In dat geval is de update niet voltooid en kan het apparaat niet meer worden ingeschakeld.

  Probeer de volgende stappen om de update te voltooien en het apparaat te herstellen:

  1. Haal het netsnoer uit de AV-ontvanger en wacht minstens 1 minuut
  2. Sluit de AV-ontvanger aan op een stopcontact met de bijgeleverde stroomkabel
  3. Wacht ongeveer 5 minuten. U zou een 'klik'-geluid moeten horen van het stroomrelais
  4. De led bovenop de aan/uit-knop gaat vervolgens knipperen om aan te geven dat de firmware van het apparaat automatisch wordt bijgewerkt
   • Als de led niet knippert en het lampje blijft branden, wacht u 5 minuten en gaat u verder met stap 6
  5. Wacht ongeveer 5 tot 30 minuten (afhankelijk van de specifieke firmware-update die wordt verwerkt)
  6. Op het voorste display van de AV-ontvanger staat 'COMPLETE' (Voltooid), om aan te geven dat firmware-updateproces is afgerond
  7. Wacht 3 minuten totdat de AV-ontvanger opnieuw initialiseert
  8. De AV-ontvanger is nu klaar voor normaal gebruik