Artikel-ID : 00121594 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

De tv wisselt traag van kanaal of reageert niet...

    Er kan een lichte vertraging optreden wanneer u van kanaal wisselt met behulp van de elektronische programmagids (EPG) of andere functies van uw Sony Android-tv.

    Als dit gebeurt, kunt u een van de volgende methoden proberen om het probleem op te lossen: