Artikel-ID : 00174099 / Laatst gewijzigd : 06-01-2021

Het volumeniveau op één standaardwaarde instellen voor alle ingangsbronnen en uitzendingen

  Geluidsaanpassingen

  U kunt het volumeniveau van uitzendingen en externe ingangen aanpassen via de opties van Sound adjustments (Geluidsaanpassingen):

  • Geavanceerd automatisch volume: hiermee worden alle volumeniveaus automatisch aangepast
  • Volume offset: hiermee worden de volumeniveaus afzonderlijk aangepast

  Het volumeniveau automatisch aanpassen

  Met Geavanceerd automatisch volume worden grote verschillen in het volumeniveau verbeterd in de volgende gevallen:

  • reclames en uitzendingen
  • elke zender
  • uitzending (digitaal/analoog) *Alleen beschikbare landen/regio's
  • elke externe ingang

  Met deze instelling wordt het volume automatisch aangepast aan een vast niveau dat overeenkomt met de volumewijzigingen van de uitzending en het ingangssignaal. Deze instelling is bijvoorbeeld doeltreffend wanneer u het volume van reclames luider vindt klinken dan het volume van een uitzending.

  1. Schakel over naar de uitzending (of ingang) waarvan u het volume wilt aanpassen.
  2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  3. Selecteer Instellingen.
  4. Selecteer Geluid.
  5. Selecteer Sound adjustments (Geluidsaanpassingen).
  6. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  7. Selecteer Algemeen en druk op de knop om de cursor te verplaatsen naar het optiemenu aan de rechterkant.
  8. Druk op de knop ENTER en stel Geavanceerd automatisch volume in op Auto.
  9. Druk op de knop BACK op de afstandsbediening om terug te keren naar het startmenu.

  Het volumeniveau afzonderlijk aanpassen

  Deze instelling heeft betrekking op het luidsprekervolume van de BRAVIA-TV. Daarom kan het volume van hoofdtelefoons en externe uitgangen niet worden aangepast. Als het geluidsniveau laag is, ook al is de Surround-functie ingeschakeld, schakelt u de Surround-functie uit.
  1. Schakel over naar de uitzending (of ingang) waarvan u het volume wilt aanpassen.
  2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  3. Selecteer Instellingen.
  4. Selecteer Geluid.
  5. Selecteer Sound adjustments (Geluidsaanpassingen).
  6. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  7. Selecteer Invoergerelateerd en druk op de knop om de cursor te verplaatsen naar het optiemenu aan de rechterkant.
  8. Selecteer Volume offset.
  9. Pas het volume aan met de knop / op de afstandsbediening en druk vervolgens op de knop ENTER.
  10. Druk op de knop BACK op de afstandsbediening om terug te keren naar het startmenu.

  Het instellen van de volumeaanpassingen is nu voltooid.