Artikel-ID : 00139942 / Laatst gewijzigd : 01-02-2016

Het bericht "Go to Wi-Fi setup" (Naar Wi-Fi-instellingen gaan) wordt weergegeven wanneer ik me probeer aan te melden bij mijn Google-account en ik kan dit scherm niet afsluiten.

  Indien het bericht "Go to Wi-FI" (Naar Wi-Fi gaan) verschijnt, drukt u op de knop HOME om terug te keren naar het startscherm.

  Om u aan te melden bij uw Google-account moet uw tv verbonden zijn met het netwerk. Voltooi eerst de netwerkinstellingen en ga vervolgens naar Add account (Account toevoegen) om u aan te melden bij uw Google-account.

  Voor netwerkinstellingen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Network (Netwerk) in de categorie Network & Accessories (Netwerk en accessoires).
  4. Selecteer Network setup (Netwerk instellen).
  5. Selecteer Easy (Eenvoudig).
  6. Afhankelijk van uw netwerkomgeving selecteert u Wi-Fi of Wired Lan (Bekabeld LAN).
  7. Voltooi de procedure volgens de scherminstructies van elk item.

  Nadat de netwerkinstellingen zijn voltooid, voert u Add Account (Account toevoegen) nogmaals uit.

  Een Google-account toevoegen aan de Sony Android-tv

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Add account (Account toevoegen) in de categorie Personal (Persoonlijk).
  4. Voer uw Google-account in.