Artikel-ID : 00136938 / Laatst gewijzigd : 25-06-2020

Hoe schakel ik de veilige modus in en uit?

  Indien uw tv niet naar behoren functioneert, kan de oorzaak worden gevonden bij gedownloade toepassingen.
  In de veilige modus kunt u controleren of de tv wel naar behoren functioneert wanneer de gedownloade toepassingen zijn uitgeschakeld.
  Indien u constateert dat het probleem zich niet voordoet in de veilige modus, kunt u de gedownloade toepassingen van uw tv verwijderen: ze zijn mogelijk niet compatibel met de Android TV

  Volg de onderstaande stappen op om de Veilige modus te activeren.

  1. Reset de tv.
   Voor informatie over het resetten van uw tv raadpleegt u:  Een Android-tv resetten
  2. Wanneer de Google-animatie begint, houdt u de volume omlaag-knop (-) op de afstandsbediening ingedrukt tot de animatie verdwijnt.
   Safe mode (Veilige modus) wordt linksonder in het scherm weergegeven.

  Om Safe mode (Veilige modus) te verlaten, dient u de tv te resetten.
  Voor informatie over het resetten van uw tv raadpleegt u:  Een Android-tv resetten