Artikel-ID : 00138043 / Laatst gewijzigd : 13-11-2017Afdrukken

De instellingen voor TalkBack en Switch Access (Toegang schakelen) wijzigen onverwacht

  Wanneer Initial Setup (Eerste instellingen) wordt uitgevoerd via het menu Settings (Instellingen), kan Switch Access (Toegang schakelen) worden gewijzigd naar Off (Uit) en kan TalkBack worden gewijzigd naar On (Aan). Voer indien nodig de onderstaande stappen uit om de instellingen te herstellen.

  De status van Switch Access (Toegang schakelen) wijzigen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Accessibility (Toegankelijkheid) in de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren).
  4. Selecteer Services (Diensten).
  5. Selecteer Switch Access (Toegang schakelen).
  6. Selecteer State (Status) en stel deze optie in op On (Aan).

  De status van TalkBack wijzigen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Accessibility (Toegankelijkheid) in de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren).
  4. Selecteer Services (Diensten).
  5. Selecteer TalkBack.
  6. Selecteer State (Status) en stel deze optie in op Off (Uit).