Artikel-ID : 00149127 / Laatst gewijzigd : 07-09-2020Afdrukken

De autoradio speelt hetzelfde eerste nummer van mijn USB-apparaat af, ongeacht of de shuffle-modus is ingeschakeld

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het afspelen op uw autoradio begint met het eerste nummer in de map Music (Muziek) van uw aangesloten USB-apparaat, ongeacht of de Shuffle-afspeelmodus is ingeschakeld of niet. Het eerste nummer wordt als volgt bepaald:

  • Alfabetisch voor letters
  • Numeriek voor getallen
  • In de volgorde van symbolen op basis van UTF-8.

  OPMERKINGEN:

  • Mobiele digitale apparaten van Apple®, iPhone® en iPod®, ondersteunen de Shuffle-afspeelmodus niet.
  • De lijst die wordt weergegeven in de app Music Center (SongPal) is niet beschikbaar tijdens de Shuffle-afspeelmodus. Schakel de Shuffle-afspeelmodus uit om de lijstweergave in te schakelen.
  • U kunt Track Repeat (Nummer herhalen) alleen selecteren in de Shuffle-afspeelmodus.
   • Repeat Album (Album herhalen) is niet beschikbaar.
  • U kunt de Repeat-afspeelmodus (Herhalen) instellen op Repeat Track (Nummer herhalen) terwijl de Shuffle-afspeelmodus is ingeschakeld.
   • Als u de afspeelmodus Repeat play (Herhaald afspelen) wilt annuleren, drukt u op de knop Next (Volgende). Uw autoradio begint nummers af te spelen uit de map Music (Muziek) van het aangesloten USB-apparaat, beginnend met het eerste nummer in de map Music (Muziek).