Artikel-ID : 00138809 / Laatst gewijzigd : 16-05-2017

De tv geeft geen geluid/beeld weer, bevriest of slaat zenders over wanneer afstemmen met DVB-S wordt gebruikt, en de firmware kan niet worden bijgewerkt

  Als uw Bravia-tv een of meer van de hieronder beschreven symptomen vertoont, is het mogelijk dat foutieve gegevens naar het systeem werden geschreven en dat de tv hersteld moet worden.

  Symptomen:

  • Geen beeld en geen geluid als de tv is ingeschakeld, zelfs als de achtergrondverlichting brandt
  • Wanneer afstemmen met DVB-S wordt gebruikt, bevriest de tv
  • Er ontbreken 14 zenders wanneer afstemmen met DVB-S wordt gebruikt
  • De tv wordt niet bijgewerkt wanneer men een firmware-update probeert te installeren via USB

  Sony heeft herstelsoftware ontwikkeld waarmee u uw tv kunt herstellen als u met een van deze symptomen te maken hebt. Ga als volgt te werk om de herstelsoftware te installeren:

  1. Zorg dat u een USB-geheugenapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte binnen handbereik hebt en formatteer het met het FAT32-bestandssysteem
  2. Download het herstelsoftwarepakket en pak het bestand uit
  3. het uitgepakte bestand naar de de hoofdmap van het geformatteerde USB-geheugenapparaat
  4. Schakel de tv in
  5. Plaats het USB-geheugenapparaat in de USB-poort aan de zijkant van de tv
  6. Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 10 seconden
  7. Sluit het netsnoer opnieuw aan
  8. Druk op de [Power]-toets om het apparaat in te schakelen en:
   1. Controleer of de led onder het SONY-logo onderaan op de tv  groen gaat branden
   2. Controleer dat de led na 20 tot 30 seconden oranje begint te knipperen. Een knipperende led geeft aan dat de firmware-updates wordt geïnstalleerd

    BELANGRIJK: U mag tijdens het installatieproces van de firmware het USB-apparaat niet verwijderen, de tv niet uitschakelen en het netsnoer niet loskoppelen.
  9. Na 1 tot 2 minuten houdt de led op met knipperen. Druk op de [Power]-toets om de tv aan te zetten

   Als het SONY-logo op het scherm verschijnt en de led groen gaat branden, is de installatie van de herstelsoftware gelukt.
  10. Verwijder het USB-geheugenapparaat uit de tv
  11. We raden aan om de firmware van uw Bravia-tv bij te werken naar de recentste versie door naar deze pagina te gaan en de instructies voor het bijwerken te volgen