Artikel-ID : 00144761 / Laatst gewijzigd : 27-06-2016

De camera kan niet worden in- of uitgeschakeld met de RM-LVR3-afstandsbediening.

    De functie voor in- en uitschakelen van de meegeleverde RM-LVR3-afstandsbediening werkt mogelijk niet, wanneer u de aan-uitknop van de RM-LVR3-afstandsbediening continu indrukt. Wacht ongeveer vijf seconden of langer voordat u opnieuw op de aan-uitknop drukt.

    Als u de camera niet kunt in- of uitschakelen, bevindt de camera zich misschien te ver van de RM-LVR3-afstandsbediening. Als dat het geval is, moet u dichter bij de camera gaan staan voordat u de aan-uitknop opnieuw indrukt.