Artikel-ID : 00150092 / Laatst gewijzigd : 16-10-2017

Is het mogelijk om slechts één set koppelingsgegevens te verwijderen?

    Nee, één set koppelingsgegevens verwijderen wordt niet ondersteund door het systeem. Om koppelingsgegevens te verwijderen, moet het systeem worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

    OPMERKINGEN:

    • Afhankelijk van het model kunnen stappen voor het resetten van het systeem naar de fabrieksinstellingen afwijken. Controleer de specificaties of de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
    • Als de koppelingsgegevens voor een gekoppeld apparaat worden verwijderd, kunt u dat apparaat niet gebruiken, tenzij u de koppelingsprocedure opnieuw uitvoert.
    • Als het systeem wordt gereset naar de fabrieksinstellingen, worden naast de koppelingsgegevens ook alle instellingen verwijderd die door de gebruiker zijn geconfigureerd, zoals voorkeuze-instellingen voor radiostations, timers en klokinstellingen.