Artikel-ID : 00155174 / Laatst gewijzigd : 29-05-2020

Error: 1107, 2123 of 1107 wordt tijdens een software-update weergegeven

  Ga als volgt te werk als dit gebeurt:

  1. Controleer de netwerkverbinding:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Systeem settings.
   4. Selecteer Instellen.
   5. Selecteer Netwerk.
   6. Selecteer Network Set-up (Netwerkinstellingen).
   7. Selecteer View Network setting and status (Netwerkinstelling en -status weergeven).
   8. Selecteer Verbindingscontrole.

    Controleer vervolgens of de netwerkverbinding OK is. Als dat niet het geval is, brengt u als volgt opnieuw een netwerkverbinding tot stand:
    1. Druk op de knop HOME van de afstandsbediening.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Systeem settings.
    4. Selecteer Instellen.
    5. Selecteer Netwerk.
    6. Selecteer Network Set-up (Netwerkinstellingen).
    7. Selecteer Set up network connection (Netwerkverbinding instellen).
    8. Selecteer Privacybeleid.
    9. Selecteer Ik ga akkoord.
    10. Selecteer Beginner of Expert om het netwerk in te stellen.

  2. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u een software-update uitvoeren via USB-stick:
   1. U kunt de meest recente software van de EU-website downloaden door naar de ondersteuningssite van uw land te gaan en de instructies op het scherm te volgen.
   2. Kopieer de nieuwe software naar de USB-stick.
   3. Volg onderstaande instructies om de software-update via USB uit te voeren:
    1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Customer Support (Klantenondersteuning).
    4. Selecteer Software-update.
    5. Selecteer USB.

  3. Als de fout zich blijft voordoen en u de tv niet kunt bijwerken, moet u de fabrieksinstellingen terugzetten.
   1. Druk op de knop HOME van de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Customer Support (Klantenondersteuning).
   4. Selecteer Fabrieksinstellingen.
   5. Selecteer Ja.
   6. Selecteer Ja.