Artikel-ID : 00176435 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

De BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus van de draagbare luidspreker in- of uitschakelen.

  In de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus kunt u de draagbare luidspreker automatisch inschakelen door een Bluetooth- of netwerkapparaat verbinding te laten maken met de draagbare luidspreker. Volg onderstaande stappen om deze modus in of uit te schakelen:

  BELANGRIJK:

  • De BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus kan alleen worden ingesteld als de draagbare luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de meegeleverde USB-netadapter.
  • De draagbare luidspreker start sneller op wanneer deze wordt ingeschakeld met de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus dan wanneer deze wordt ingeschakeld met de knop AfbeeldingPower/AfbeeldingPairing (Aan-uit/koppelen) in de stand-bymodus.

  De automatische stand-bymodus instellen met de draagbare luidspreker.

  De BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus inschakelen

  1. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met de USB-netadapter en zet de luidspreker aan.
   Het lampje Afbeelding (aan-uit) gaat groen branden.
  2. Houd de knop Afbeelding(aan-uit)/AfbeeldingPAIRING (Koppelen) en de knop FUNCTION (Functie) tegelijkertijd ingedrukt totdat het lampje Afbeelding(aan-uit) oranje gaat branden.

   Afbeelding

  [A]BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus AAN
  [B]BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus UIT

  De BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus uitschakelen

  Houd op de ingeschakelde luidspreker de knop Afbeelding (aan-uit)/ AfbeeldingPAIRING (Koppelen) en de knop FUNCTION (Functie) tegelijkertijd ingedrukt.
  Wanneer het lampje rood brandt, is de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus uitgeschakeld en gaat de luidspreker naar de stand-bymodus.

  De automatische stand-bymodus instellen met de app Music Center (SongPal).

  1. Tik op Music Center op uw smartphone, iPhone enzovoort om de toepassing te openen.

   Logo Music Center
  2. Tik op SRS-HG1.

   Tik op SRS-HG1
  3. Tik op Settings (Instellingen).

   Afbeelding
  4. Tik op System (Systeem).

   Tik op System (Systeem)

  5. Tik op Network Standby (Netwerkstand-by).
   Stel de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus in op aan/uit.

   Network Standby