Artikel-ID : 00157821 / Laatst gewijzigd : 20-05-2020

Herstel van fabrieksinstellingen op een Android TV forceren (als de tv drie knoppen heeft)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Controleer de sectie Relevante producten en categorieën in dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.

  In deze veelgestelde vragen wordt uitgelegd hoe u de fabrieksinstellingen geforceerd herstelt in een situatie waarin u de instellingen niet op de normale manier kunt herstellen.

  Voorbeeld van een situatie:

  • Wanneer de software is gecrasht na een software-update
  • Wanneer het bedieningsscherm voor een normaal herstel van de fabrieksinstellingen niet wordt geopend

  WAARSCHUWING: Wanneer u een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen uitvoert, worden al uw aangepaste instellingen gewist, waaronder de instelling voor het kinderslot en het volgende:

  • Google-account (met uitzondering van CN)
  • Systeem- en toepassingsgegevens
  • Gedownloade toepassingen
  • Kanalen
  • Draadloze netwerkinstellingen

  OPMERKINGEN:

  • Een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen kan alleen worden uitgevoerd als de tv is bijgewerkt naar Android OS 6 (M) of hoger.
  • Voor deze procedure zijn mogelijk twee personen nodig.
  • Als u toegang kunt krijgen tot het tv-menu, kunt u op de normale manier de  Fabrieksinstellingen herstellen in plaats van geforceerd.
  • Afhankelijk van het tv-model dat u hebt, varieert de locatie van de knoppen.
  • Enkele toepassingsgegevens kunnen worden hersteld als u apps hebt gesynchroniseerd met uw Google-account. (Met uitzondering van CN.)
   • Android OS 6 (M):
    HOME (Start) > Settings (Instellingen) > Personal (Persoonlijk) > Google > selecteer Choose synced apps (Gesynchroniseerde apps kiezen) in Sync (Synchroniseren) > selecteer items die synchroniseren met account > Sync now (Nu synchroniseren).
   • Android OS 7 (N), Android OS 8 (O):
    HOME (Start) > Settings (Instellingen) > Google > selecteer Choose synced apps (Gesynchroniseerde apps kiezen) in Sync (Synchroniseren) > selecteer items die synchroniseren met account > Sync now (Nu synchroniseren).
   • Android OS 9 (P):
    HOME (Start) > Settings (Instellingen) > Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) > Google > Choose synced apps (Kies gesynchroniseerde apps) > select items which sync with account (selecteer items die synchroniseren met account) > Sync now (Synchroniseer nu)

  Volg deze stappen om een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen uit te voeren.
  OPMERKING: Wanneer u naar de achterkant van uw tv kijkt, bevinden de knoppen zich aan de rechterkant.
  De knop (-) vindt u direct onder de aan-uitknop aan de achterzijde van uw tv.

  1. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact.
  2. Houd tegelijkertijd de aan-uitknop Afbeelding en de knop voor volume omlaag (-) Afbeelding op de tv (niet op de afstandsbediening) ingedrukt en steek vervolgens (terwijl u de knoppen ingedrukt houdt) de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.
   Blijf de knoppen ingedrukt houden totdat het groene ledlampje wordt weergegeven.
   OPMERKING: Het duurt ongeveer 10-30 seconden voor het ledlampje groen wordt.
   Afbeelding
   [A]: Aan-uitknop
   [B]: volume omlaag (-)
   [C]: Achterzijde van tv
  3. Laat de knoppen los zodra het groene ledlampje wordt weergegeven. 
   Afbeelding
   OPMERKINGEN:
   • Kijk niet naar wat er gebeurt op het tv-scherm.
   • Als het witte ledlampje niet groen wordt binnen 30 seconden, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 1.
  4. Wacht een paar minuten tot het herstel van de fabrieksinstellingen is voltooid. De tv wordt twee keer opnieuw opgestart (aan- en uitgezet).
   De installatieschermen met Welcome (Welkom) verschijnen twee keer op de tv. Ga NIETS instellen in het eerste installatiescherm met Welcome (Welkom). Het herstel van de fabrieksinstellingen wordt automatisch uitgevoerd binnen één minuut na het eerste installatiescherm met Welcome (Welkom).
   OPMERKING: Als de tv niet opnieuw automatisch wordt aangezet, drukt u op de aan-uitknop om de tv weer AAN te zetten.
  5. Ga over tot installatie zodra het tweede instalaltiescherm met Welcome (Welkom) wordt weergegeven.
   OPMERKING: Als het installatiescherm met Welcome (Welkom) niet verschijnt, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze er vervolgens opnieuw in.

  Als na het uitvoeren van een geforceerd herstel van de fabrieksinstellingen het probleem nog niet is opgelost, gaat u weer terug naar stap 1.