Artikel-ID : 00167919 / Laatst gewijzigd : 06-08-2020

De tv leunt licht achterover op de tafelstandaard

    Uw BRAVIA-TV is ontworpen om licht schuin achterover te staan, voor het geval dat de tv op een lage plank wordt gezet.

    OPMERKING: Als de tv laag staat, zakken uw ogen iets wanneer u op een bank gaat zitten. Ergonomisch gezien, bevinden uw ogen zich dan 15 graden lager dan wanneer u in een gewone ontspannen toestand bent. U zult comfortabeler kunnen genieten van televisieprogramma's als u het tv-scherm iets omhoog draait.