Artikel-ID : 00167796 / Laatst gewijzigd : 14-03-2019

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de tv of de Blu-ray Disc-speler ondanks dat de tv en het apparaat zijn verbonden via de HDMI-kabel

  Controleer het volgende.

  • Zorg ervoor dat de HDMI-kabel verbonden is met een aansluiting op uw tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC).
  • Zorg dat de HDMI-kabel aangesloten is op de poorten.
  • Controleer of HDMI Consumer Electronic Control van de tv is aangezet.
  • Wijzig de audio-uitgangsinstelling van de tv in 'Pulse Code Modulation'.
  • Als het HDMI-lampje van de unit knippert, zet u de tv aan en koppelt u de HDMI-kabel los. Sluit de kabel vervolgens weer aan.
  • Stel de audio-uitgang van de tv en de apparaten (zoals de Blu-ray Disc-speler) die zijn verbonden met de tv op Pulse Code Modulation (PCM) in.

   OPMERKING: Zie voor meer informatie over de instellingen van de tv of apparaten die zijn aangesloten op de tv de desbetreffende gebruiksaanwijzingen.