Artikel-ID : 00191955 / Laatst gewijzigd : 15-04-2021

Geluid wordt onderbroken tijdens de Bluetooth-verbinding, inclusief de functies Speaker add (Speaker toevoegen) en Wireless Party Chain

Hoe kan ik oplossen dat geluid via Bluetooth wordt onderbroken?

  Stel de kwaliteit voor draadloos afspelen van de speaker in op Priority on stable connection (Stabiele verbinding heeft prioriteit).

  1. Sluit de speaker aan op het stopcontact met de netadapter en schakel de speaker in. Het aan-uitlampje gaat groen branden.
  2. Druk herhaaldelijk op de knop FUNCTION (Functie) tot het Bluetooth-lampje gaat branden.
  3. Houd de volumeknop [+] ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop FUNCTION/PAIRING (Functie/koppelen) tot het lampje AUDIO IN begint te knipperen.
   • Wanneer de modus is gewijzigd naar SBC (Stabiele verbinding heeft prioriteit), knippert het lampje AUDIO IN één keer.
   • Wanneer de modus is gewijzigd naar AUTO, knippert het lampje AUDIO IN drie keer.

  Indien het probleem zich blijft voordoen, kunt u de onderstaande oplossing proberen: