Artikel-ID : 00191955 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Het geluid slaat over of verdwijnt soms bij een verbinding met draadloze speakers via Bluetooth

Geluid wordt onderbroken tijdens de Bluetooth-verbinding, inclusief bij gebruik van de functies Speaker add (Speaker toevoegen) en Wireless Party Chain.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  1. Controleer het volgende voordat u begint

  Als dit probleem zich voordoet bij gebruik van een Bluetooth®-apparaat of de functies Speaker Add (Speaker toevoegen) en Wireless Party Chain, voert u de volgende stappen voor probleemoplossing uit en controleert u na elke stap of het probleem is opgelost:

  • Plaats het apparaat uit de buurt van apparaten zoals radio's, tv's, tuners en magnetrons, en gebieden waar draadloze LAN-toegangspunten zijn geplaatst.
  • Plaats het verbonden Bluetooth-apparaat dicht bij de draadloze speaker.
   Opmerking: Muren, metalen rekken of andere voorwerpen kunnen de verbinding tussen uw draadloze speaker en het bronapparaat verstoren.
  • Er kunnen problemen optreden als u apps gebruikt of de instellingen opent op uw mobiele apparaat. Stop het afspelen via Bluetooth als u deze handelingen uitvoert.
  • Start uw mobiele apparaat opnieuw op en maak vervolgens opnieuw verbinding met uw draadloze speaker via Bluetooth.

  Als geen van deze punten uw situatie heeft verbeterd, gaat u verder met de volgende stap.

  2. De draadloze afspeelkwaliteit van de speaker wijzigen

  Gebruik de volgende methode om de draadloze afspeelkwaliteit van de speaker te wijzigen in Priority on stable connection (Prioriteit voor stabiele verbinding).
  OPMERKING: De volgende methode is niet van toepassing wanneer u meerdere speakers tegelijk gebruikt (functie Speaker Add (Speaker toevoegen) of Wireless Party Chain, enz.).

  SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40, SRS-XB41

  SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43

  GTK-XB60, GTK-XB90

  SRS-XB12

  SRS-XB13

  SRS-NB10

  SRS-NS7  3. Controleer de verbindingsstatus tussen de apparaten

  De verbindingsstatus controleren:

  • Als de computer of smartphone is verbonden met een draadloos LAN van 2,4 GHz:
   • Probeer in plaats daarvan een draadloze LAN-verbinding met een 5GHz-band te gebruiken
   • Probeer een bedrade verbinding te gebruiken (alleen voor computers)
   • Plaats de speaker en de computer of smartphone dichter bij elkaar
  • Als de computer of smartphone is verbonden met een draadloos LAN van 5 GHz:
   • Ga naar een plek waar het Wi-Fi-signaal sterk is
   • Plaats de speaker en de computer of smartphone dichter bij elkaar
  • Als de computer is verbonden met een bekabelde LAN:
   • Plaats de speaker en de computer dichter bij elkaar
  • Als de smartphone is verbonden met de lijn van de provider van de mobiele telefoon:
   • Verplaats de smartphone naar een locatie waar de ontvangst van de mobiele telefoon goed is
   • Plaats de speaker en de smartphone dichter bij elkaar