Artikel-ID : 00173417 / Laatst gewijzigd : 15-06-2021Afdrukken

Sound Organizer vervangt Digital Voice Editor

  Maak kennis met Sound Organizer

  Vanaf 31 maart 2017 is Digital Voice Editor (ver. 3.3) niet meer beschikbaar. Deze computersoftware wordt gebruikt voor het importeren, afspelen en bewerken van bestanden die zijn opgenomen met IC-recorders.

  Ter vervanging introduceert Sony Sound Organizer (ver. 1.6). Deze gratis software is een audiotoepassing met dezelfde functionaliteit als Digital Voice Editor.

  >> Sound Organizer ver.1.6 downloaden

  >> Sound Organizer ver.2.0 downloaden - ICD-UX560 & ICD-SX2000
   

  Bestanden importeren naar Sound Organizer

  U kunt bestanden van uw computer naar Sound Organizer importeren op een van de volgende manieren:

  Drag & drop

  1. Selecteer in welke bibliotheek u het bestand uit de zijbalk wilt registreren: 'Recording files > [Voice]' (Opnamebestanden [Spraak]) of 'Recording Files > [Music]' (Opnamebestanden [Muziek])
  2. Drag & drop bestanden naar de bestandslijst
  3. Klik op 'Import' (Importeren) of 'OK'

  Bestanden of mappen opgeven

  1. Selecteer 'Import Recorded Voice File' (Opgenomen spraakbestand importeren) of 'Import Recorded Audio Folder' (Opgenomen audiomap importeren) in het menu [File] (Bestand) boven aan het scherm
  2. Selecteer de bestanden/mappen die u wilt importeren
  3. Klik op 'Import' (Importeren) of 'OK'

  Muziekbibliotheek importeren

  1. Selecteer 'Import Music File' (Muziekbestand importeren) of 'Import Music Folder' (Muziekmap importeren) in het menu [File] (Bestand) boven aan het scherm
  2. Selecteer de bestanden/mappen die u wilt importeren
  3. Klik op 'Import' (Importeren) of 'OK'