Artikel-ID : 00174081 / Laatst gewijzigd : 02-04-2019

Hoe kan ik de beeld- en geluidskwaliteit van mijn televisie testen?

  Als u vindt dat de beeld-/geluidsuitvoer van uw televisie niet correct is, kunt u eenvoudig controleren of er iets aan de hand is.

  De beeld- en geluidstest uitvoeren

  Voer deze stappen uit om de beeld- en geluidstest uit te voeren.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Afbeelding (Help) in de categorie Instellingen.
  3. Selecteer Symptomen beeld/geluid.
  4. Selecteer Start om de beeld- en geluidstest uit te voeren.
  5. Het testbeeld wordt weergegeven en het testgeluid wordt afgespeeld.
   Controleer of het beeld en geluid kloppen.
   Als u de test wilt annuleren, drukt u op de knop BACK (Terug) op de afstandsbediening.
  6. Wanneer de test is voltooid, wordt het scherm Beeld- en geluidtest is voltooid! weergegeven.
  7. Selecteer Restart the test (De test opnieuw starten) om de test nogmaals uit te voeren.
  8. Selecteer Voltooien om de test te beëindigen.