Artikel-ID : 00174364 / Laatst gewijzigd : 02-04-2020

Na het inschakelen van de TV verdwijnt het scherm onmiddellijk gedurende 10 minuten en verschijnt dan opnieuw

  Als de Beeldherstelmodus On (Aan) is en u het netsnoer uit het stopcontact trekt, er vervolgens weer insteekt en daarna de tv aanzet, wordt de tv ongeveer 10 minuten lang in stand-by geschakeld en wordt een paneelkalibratie uitgevoerd.
  Nadat de paneelkalibratie is voltooid, gaat de tv weer aan en wordt het tv-scherm weergegeven.

  Dit verschijnsel kan worden vermeden door de instelling Beeldherstelmodus op Uit te zetten.

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Retail detail mode (Demonstratiemodus) in de categorie System preferences (Systeemvoorkeuren).
  4. Selecteer Beeldherstelmodus.
  5. Selecteer Uit.