Artikel-ID : 00174364 / Laatst gewijzigd : 05-03-2021

Nadat u de tv aanzet, wordt het scherm meteen voor 10 minuten zwart en springt het daarna weer aan

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het tv-scherm wordt zwart als de tv in de stand-bymodus gaat om de schermkalibratie uit te voeren. Dit gebeurt wanneer Picture Reset Mode (Beeldherstelmodus) op On (Aan) staat wanneer u het netsnoer van uw OLED-tv loskoppelt, weer aansluit en de tv vervolgens weer inschakelt. Het scherm keert terug naar de normale weergave wanneer de kalibratie is voltooid (na ongeveer 10 minuten).

  Stel Picture Reset Mode (Beeldherstelmodus) in op Off (Uit) als u de schermkalibratie niet wilt uitvoeren:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
  • Selecteer Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) — Retail Mode Settings (Instellingen voor verkoopmodus) — Picture Reset Mode (Beeldherstelmodus).
  • Selecteer Retail Mode Settings (Instellingen voor verkoopmodus) — Picture Reset mode (Beeldherstelmodus).
  1. Selecteer Uit.