Artikel-ID : 00176424 / Laatst gewijzigd : 04-08-2017Afdrukken

Inhoud op de thuisnetwerkserver afspelen

  Voer de volgende handelingen uit:

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer de app Album, Music (Muziek) of Video, afhankelijk van de inhoud die u wilt afspelen.
  3. Selecteer Devices (Apparaten) in het Menu van de app.
   Als Menu niet wordt weergegeven, drukt u op de afstandsbediening op de knop LEFT totdat Menu wordt weergegeven aan de linkerrand.

   OPMERKING: Voor Arabisch, Perzisch en Hebreeuws: als Menu niet wordt weergegeven, drukt u op de afstandsbediening op de knop RIGHT totdat Menu wordt weergegeven aan de rechterrand.

  4. Selecteer de map met de inhoud die u wilt afspelen op de thuisnetwerkserver.