Artikel-ID : 00155919 / Laatst gewijzigd : 07-08-2020Afdrukken

Kunnen foto's die op de thuisnetwerkserver zijn opgeslagen, worden geroteerd met de toepassing Album?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Nee. Foto's die op de thuisnetwerkserver zijn opgeslagen, kunnen niet worden geroteerd met de toepassing Album.

  OPMERKING: Foto's op een apparaat dat via een USB-poort op de tv is aangesloten, kunnen wel worden geroteerd.
  Verbind het apparaat waarop de foto's zijn opgeslagen via een USB-poort met de tv en roteer de foto's door deze stappen uit te voeren:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Album in de categorie Apps.
  3. Selecteer Folders (Mappen).
  4. Selecteer een map om een lijst met foto's weer te geven.
  5. Selecteer een foto.
  6. Druk op de knop ACTION MENU.
  7. Selecteer Album.
  8. Selecteer Rotate (Roteren).