Artikel-ID : 00184519 / Laatst gewijzigd : 14-09-2017

Error: Het audiobericht NO DATA (Geen gegevens) of DATA ERROR (Gegevensfout) wordt afgespeeld. Kan geen nummers afspelen via Walkman-speler. (Walkman uit de NW-serie)

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Sluit uw Walkman-speler aan op uw computer en gebruik de verkenner of andere software (Media Go, Content Transfer etc.) om te controleren of de gegevens van nummers op de Walkman-speler worden weergegeven.

  1. Als de gegevens niet op uw Walkman-speler worden weergegeven, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op een computer.
   Er staan mogelijk geen gegevens op uw Walkman-speler.
   Draag gegevens van nummers over naar uw Walkman-speler met Media Go, Content Transfer etc. en probeer die vervolgens af te spelen.
  2. Als de gegevens op uw Walkman-speler worden weergegeven wanneer deze is aangesloten op een computer.
   W
   erk de software van uw Walkman-speler bij naar de meest recente versie. U vindt de softwareversie van uw speler in het bestand Information.txt in de map WALKMAN.

   BELANGRIJK: Voordat u uw Walkman-speler bijwerkt, wordt aangeraden dat u een back-up maakt van de gegevens op uw speler naar uw computer.

   Als u al de meest recente softwareversie gebruikt of wanneer het probleem aanhoudt na de update, dan is de inhoud of de database die is overgedragen naar uw Walkman-speler mogelijk beschadigd. Reset het geheugen van uw speler en draag alle back-ups van inhoud over naar uw Walkman-speler.

   OPMERKING: Als het probleem nog niet is opgelost nadat u de genoemde stappen hebt uitgevoerd, is reparatie nodig.