Artikel-ID : 00191975 / Laatst gewijzigd : 15-03-2018

De tijd en datum van de wekkerradio instellen

De tijdinformatie van mijn wekkerradio is gereset.

  Volg deze stappen om de datum en tijd van de klok in te stellen.

  1. Houd ENTER/TIME SET (Invoeren/tijd instellen) langer dan twee seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon en de laatste twee cijfers van het jaar gaan knipperen op het display.
   ICFC1
  2. Druk herhaaldelijk op + of - om het jaar te selecteren en druk vervolgens op ENTER/TIME SET (Invoeren/tijd instellen). Herhaal stap twee om de maand, dag en tijd in te stellen. Nadat u de tijd hebt ingesteld, hoort u twee korte pieptonen en lopen de seconden op vanaf nul.

  OPMERKING: Als u gedurende ongeveer één minuut niet op een toets drukt bij het instellen van de klok, wordt de modus voor het instellen van de klok geannuleerd.

  BELANGRIJK: De huidige datum, tijd en alarminformatie worden gewist als u de stekker uit het stopcontact haalt bij het vervangen van de batterij (CR2032). Sluit het netsnoer van uw wekkerradio aan op een stopcontact wanneer u de batterij vervangt.