Artikel-ID : 00234193 / Laatst gewijzigd : 11-10-2021Afdrukken

Hoe verander ik het uur op mijn wekkerradio?

  Volg deze procedure om de wekker op de wekkerradio te zetten.

  Voor de ICF-C111:

  1. Houd de knop ALARM (wekker) boven op de radio ingedrukt.
  2. Terwijl u de knop ALARM (wekker) indrukt, drukt u ook op de knop TIME SET H (tijd instellen, uur).
  3. Laat de knop ALARM (wekker) los wanneer het gewenste uur op het lcd-scherm wordt weergegeven.
  4. Terwijl u de knop ALARM (wekker) indrukt, drukt u ook op de knop TIME SET M (tijd instellen, minuten).
  5. Laat de knop ALARM (wekker) los wanneer de gewenste minuten op het lcd-scherm worden weergegeven.
  6. Zet de functiekeuzeschakelaar op RADIO of BUZZER (zoemer) om de wekker in te schakelen.
    

  Voor de SRF-V1BT:

  1. Houd de knop SETTINGS (instellingen) boven op de radio ingedrukt.
  2. Draai de draaiknop TUNE (afstemmen) tot TIME (tijd) wordt weergegeven.
  3. Druk op ENTER.
  4. Terwijl de tijdsinstelling wordt weergegeven, drukt u nog een keer op ENTER.
  5. Draai de draaiknop TUNE (afstemmen) om het uur te kiezen (inclusief AM of FM) en druk op ENTER.
  6. Draai de draaiknop TUNE (afstemmen) om de minuten te kiezen en druk op ENTER.
  7. Druk op de knop SETTINGS (instellingen) om het menu te verlaten.
    

  Voor de ICF-CD873:

  1. Houd ALARM A (wekker A) enkele seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

   OPMERKING: ACD en de tijd op het display knippert.

  2. Druk op TUNE/TIME SET (afstemmen/tijd instellen) + of - om het uur in te stellen.
  3. Druk nog een keer op ALARM A (wekker A).
  4. Herhaal de stappen 2 en 3 om de minuten in te stellen.

   OPMERKING: U hoort twee korte pieptonen die de instelling bevestigen. Na een paar seconden geeft het display weer de huidige tijd weer.
    

  Voor de ICF-CS10IP en ICF-CS10IPBLK:

  1. Houd ALARM SET (wekker zetten) A of B ingedrukt. WAKE UP (wekken) wordt weergegeven en de tijd op het display knippert.
  2. Druk herhaaldelijk op TIME SET (tijd instellen) + of - tot het gewenste uur wordt weergegeven. Houd TIME SET (tijd instellen) + of - ingedrukt om de uren snel te doorlopen.
  3. Druk op ALARM SET (wekker zetten) A of B. De minuten knipperen.
  4. Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen.
  5. Druk op ALARM SET (wekker zetten) A of B. De dagen van de week knipperen.
  6. Herhaal stap 2 om de dagen van de week in te stellen.

   OPMERKING: U kunt de dagen kiezen uit de volgende drie opties:

   • Iedere dag: MON TUE WED THU FRI SAT SUN (ma di wo do vr za zo)
   • Doordeweekse dagen: MON TUE WED THU FRI (ma di wo do vr)
   • Weekend: SAT SUN (za zo)
  7. Druk op ALARM SET (wekker zetten) A of B. De modus om de wekker te zetten wordt geactiveerd.
  8. Druk herhaaldelijk op TIME SET (tijd instellen) + of - tot de gewenste wekkermodus knippert.

   OPMERKING: U kunt kiezen uit 5 instellingen:

   • iPod, FM1, FM2, AM of BUZZER (zoemer).
   • Stel de wekkermodus als volgt in:
    • iPod: Lampje ADe iPod-wekker instellen
    • FM1, FM2 of AM: Lampje BDe radiowekker instellen
    • BUZZER (zoemer): Lampje CHet zoemeralarm instellen
      

  Voor de ICF-CD820 en ICF-CD821:

  1. Houd ALARM A (wekker A) ingedrukt en druk op TIME SET/TRACK (tijd instellen/muzieknummer) + of - tot op het display de gewenste tijd wordt weergegeven.

   OPMERKING: De indicatie ACD knippert en de dubbele punt (:) licht op.

  2. Laat ALARM A (wekker A) los. De wektijd is ingesteld en de indicatie verandert in de huidige tijd.
  3. Houd WAKE UP TRACK (weknummer) ingedrukt en stel het gewenste muzieknummer in door op De knop Back (terug) of De knop Forward (vooruit) te drukken.
  4. Laat de knop WAKE UP TRACK (weknummer) los. Het muzieknummer is ingesteld en de indicatie verandert in de huidige tijd.

   OPMERKING: Als de cd-speler is ingesteld op nummer 5, begint deze altijd met het vijfde nummer, zelfs als er een andere cd wordt gebruikt, tenzij u het weknummer wijzigt.
    

  Voor de ICF-CD853V:

  Voor de cd-wekker wordt het muzieknummer dat is opgegeven als weknummer als eerste afgespeeld.

  OPMERKING: Als de cd-afspeelmodus is ingesteld op SHUFFLE of SHUFFLE REP, worden alle muzieknummers in willekeurige volgorde afgespeeld.

  1. Stel het volume in op het gewenste niveau terwijl de wekker afgaat.
  2. Houd ALARM SET CD (wekker zetten, cd) enkele seconden ingedrukt.

   OPMERKING: ALARM, CD (wekker, cd) wordt in het display weergegeven. Na één pieptoon beginnen ALARM (wekker) en het uur te knipperen op het display.

  3. Druk op TUNE/TIME SET (afstemmen/tijd instellen) + of - tot het gewenste uur wordt weergegeven.

   OPMERKING: Houd TUNE/TIME SET (afstemmen/tijd instellen) + of - ingedrukt om het uur snel in te stellen.

  4. Druk op ALARM SET CD (wekker zetten, cd). De minuten gaan knipperen.
  5. Herhaal stap 3 om de minuten in te stellen en druk op ALARM SET CD (wekker zetten, cd).

   OPMERKING: Het weknummer knippert op het display.

  6. Druk op TUNE/TIME SET (afstemmen/tijd instellen) + of - om het gewenste weknummer te selecteren.

   OPMERKING: Het weknummer kan maximaal 99 zijn.

  7. Druk op ALARM SET CD (wekker zetten, cd) en twee korte piepjes bevestigen de instelling.