Artikel-ID : 00266069 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Audio van hi-res audiobronnen beluisteren via de draadloze speaker

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Er zijn twee manieren om audio van hi-res audiobronnen te beluisteren met de draadloze speaker:

    • Selecteer een hi-res audiobron in de streamservice-app en speel die audio vervolgens af via de speaker.
    • Gebruik een audiokabel om de AUDIO IN-poort van de speaker en de compatibele aansluiting van de hi-res audio-uitgang op het bronapparaat aan te sluiten. Speel vervolgens hi-res audio af op het aangesloten apparaat.