Artikel-ID : 00197478 / Laatst gewijzigd : 02-09-2020

Koppelen van Mac OS-apparaten.

  Op deze pagina vindt u de instructies om uw Macintosh OS-apparaat (Mac) te koppelen met uw Bluetooth-audioapparaat.
   
  Koppelen met Macintosh OS (Mac)

  1. Klik op het menu.
  2. Selecteer System Preferences (Systeemvoorkeuren).
  3. Klik op Bluetooth.
  4. Klik op Schakel Bluetooth aan om Bluetooth ON (Aan) te zetten. Als de Bluetooth-functie al is ingesteld op ON (Aan), stelt u de functie één keer in op OFF (Uit) en meteen daarna weer op ON (Aan).
  5. Selecteer het relevante audioapparaat uit de lijst op het scherm Apparaten en registreer de koppeling.

  OPMERKING: Als een sleutel (of toegangscode, PIN-code, PIN-nummer, wachtwoord enzovoort) is vereist, voer dan '0000' in.