Artikel-ID : 00254735 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

Onverwachte volumewijzigingen wanneer u verbinding maakt met een iPhone

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het volume van de hoofdtelefoon kan overgaan naar het volumeniveau voor belsignalen en waarschuwingen als:

  •  het vergrendelgeluid op de iPhone wordt afgespeeld.
  • er een typend geluid klinkt als u het iPhone-toetsenbord gebruikt.

  U kunt dit oplossen door de functies Lock Sound (Geluid vergrendelen) en Keyboard Clicks (Toetsenbordgeluiden) uit te schakelen:

  1. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Sounds & Haptics (Geluiden en haptiek).
  3. Schakel de functie Lock Sound (Geluid vergrendelen) en de functie Keyboard Clicks (Toetsenbordgeluiden) UIT.