Artikel-ID : 00198390 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

De software-update (via USB-opslagapparaat) start niet automatisch

  Controleer het volgende:

  1. Controleer de status van de verlichtings-LED op de tv.
   • Als de verlichtings-LED wit knippert: De software (firmware)-update is gestart. Wacht totdat de update is voltooid.
   • Als de verlichtings-LED niet wit knippert: Ga naar stap 2.
  2. Verwijder alle USB-apparaten die op de tv zijn aangesloten. Controleer bij het verwijderen van externe harde schijven en USB-flashstations eerst of de toegangs-leds niet meer knipperen.
  3. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact terwijl het tv-scherm is ingeschakeld.
  4. Sluit het USB-opslagapparaat (met de software-update) weer aan op de USB-poort van de tv.
  5. Steek het netsnoer van de tv weer in het stopcontact.
  6. De software-update wordt automatisch gestart.