Artikel-ID : 00198540 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

4K-video's worden niet goed weergegeven op PS4 Pro wanneer de Soundbar is aangesloten

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Volg deze stappen als een 4K-video van de PS4™ Pro niet goed wordt weergegeven na het aansluiten van een Soundbar of Home Theatre-systeem via een HDMI®-kabel:

  1. Stel HDMI Signal Format (Indeling HDMI-signaal) op de Soundbar of het Home Theatre-systeem in op Enhanced format (Verbeterde indeling).
   1. Druk op de afstandsbediening van de Soundbar of het Home Theatre-systeem op de HOME-knop.
   2. Selecteer Setup (Instellen).
   3. Selecteer Systeem settings.
   4. Selecteer HDMI Settings (HDMI-instellingen).
   5. Selecteer HDMI Signal Format (Indeling HDMI-signaal).
   6. Indien beschikbaar selecteert u HDMI IN.
   7. Selecteer Enhanced Format (Verbeterde indeling).
     
  2. Gebruik een supersnelle HDMI-kabel met Ethernet die 18 Gbps ondersteunt.
   1. Sluit de tv en Soundbar aan via de HDMI-kabel die is meegeleverd met de Soundbar.
   2. Sluit de Soundbar en PS4 Pro aan via de HDMI-kabel die is meegeleverd met de PS4 Pro.

  3. "Controleer of het systeem/de firmware van uw tv is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Afhankelijk van de tv kunnen er verschillende methodes zijn om het systeem/de firmware te updaten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw product.

  4. De PS4 Pro in de veilige modus starten

   1. Zet de PlayStation 4 uit door op de aan-uitknop op het voorpaneel te drukken. Het aan-uitlampje knippert een paar seconden en gaat daarna uit.

   2. Zodra de Playstation 4 is uitgeschakeld, drukt u de aan-uitknop opnieuw in en houdt u deze ingedrukt. Laat de knop los nadat u twee pieptonen hoort: één direct wanneer u op de knop drukt en de tweede 7 seconden later.

   3. Sluit de DUALSHOCK 4-controller aan met een USB-kabel en druk op de PS-toets op de controller.

   4. U zou nu het onderstaande scherm moeten zien:

   5. Selecteer [Set HDCP Mode] (HDCP-modus instellen) (deze optie verschijnt alleen op PS4 Pro-systemen)

    Als uw PS4 Pro is verbonden met een 4K-tv die geen HDCP 2.2 ondersteunt (raadpleeg de handleiding van uw tv), bestaat de mogelijkheid dat het niet mogelijk is beelden weer te geven tijdens het spelen van 4k-games of het streamen van 4K-video. Om de beelden te zien, moet u deze instelling kiezen en [2. HDCP 1.40 Only] (alleen HDCP 1.40) op het volgende scherm selecteren*.

    * Dit kan de videoresolutie tot 1080p beperken. Deze lagere resolutie komt omdat 4K-beeld kan alleen worden weergegeven als HDCP 2.0 door alle aangesloten apparaten wordt ondersteund, inclusief de tv, HDMI-kabels en alle aangesloten A/V-versterkers of Home Theatre-systemen.