Artikel-ID : 00266193 / Laatst gewijzigd : 14-03-2023Afdrukken

Als er veel apparaten via HDMI op de SoundBar zijn aangesloten, geven sommige apparaten geen geluid weer

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het type en aantal apparaten dat met de functie Control for HDMI (Bediening voor HDMI) kan worden bediend, wordt als volgt beperkt door de HDMI CEC-standaard. Als het aantal aangesloten apparaten de limiet overschrijdt die is ingesteld door de HDMI CEC-standaard, werkt de HDMI-apparaatbesturing mogelijk niet en wordt er mogelijk geen geluid weergegeven. Zorg ervoor dat het aantal aangesloten apparaten de limiet niet overschrijdt.

  Maximum aantal aangesloten apparaten

  • Opnameapparaten (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder, enzovoort): maximaal 3 apparaten
  • Afspeelapparaten (Blu-ray Disc-recorder, dvd-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit speakersysteem gebruikt
   er één)
  • Tunergerelateerde apparaten: maximaal 4 apparaten
  • Audiosysteem (ontvanger of koptelefoon): 1 apparaat (gebruikt door dit speakersysteem)

  OPMERKING: HDMI CEC (Consumer Electronics Control) is een HDMI-standaard die bedieningsfuncties biedt tussen verschillende A/V-apparaten.