Artikel-ID : 00234420 / Laatst gewijzigd : 12-11-2019

De klok wordt niet weergegeven op de LF-S50G Slimme speaker

  Als de klok niet wordt weergegeven op de slimme speaker, probeer dan één voor één de volgende oplossingen.  

  • Druk herhaaldelijk op de knop DIMMER/RESTART terwijl de slimme speaker is ingeschakeld. 
    
  • Bevestig dat het rooster (kap van unit) van de slimme speaker nog steeds goed is uitgelijnd.
    
  • Als de klok en regionale instellingen van de smartphone of een ander apparaat die zijn gebruikt in de eerste installatie niet overeenkomen, kan dit verhinderen dat de slimme speaker tijdsinformatie ontvangt.
   Controleer de instellingen van uw smartphone om te verifiëren en houd vervolgens de knop (microfoon dempen) ingedrukt om de slimme speaker te resetten naar fabrieksinstellingen. Doorloop vervolgens de eerste configuratie. 
    
  • Als de weergave van de klok verdwijnt wanneer de speaker automatisch uitschakelt omdat deze is losgekoppeld van het netwerk of de netwerkverbinding voor ten minste één uur, dan kunt u het volgende proberen: 
   Houd de knop DIMMER/RESTART op de onderzijde van de speaker ingedrukt om de speaker opnieuw op te starten. 
    
  • Ik kan de eerste configuratie niet voltooien.