Artikel-ID : 00202487 / Laatst gewijzigd : 04-12-2020

De tv-menubalk gebruiken

    Druk op de knop TV tijdens het bekijken van een tv-uitzending om de tv-menubalk weer te geven.

    U kunt andere tv-programma's controleren terwijl u naar het huidige tv-programma kijkt. U kunt met één actie ook overschakelen naar een zender die u vaak kijkt of overschakelen naar de app die u onlangs hebt gebruikt.

    Als u wilt dat de tv-menubalk verdwijnt, drukt u op de knop TV of op de knop BACK.