Artikel-ID : 00227401 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

De geluidsmodus van het audioapparaat verandert niet automatisch.

  De geluidsmodus van het audioapparaat wordt mogelijk niet automatisch gewijzigd, zelfs niet als het aangesloten apparaat compatibel is met BRAVIA Sync en Sound Mode Sync (Geluidsmodus synchroniseren) is ingesteld op ON (Aan).
  Als dit probleem optreedt wanneer u de tv aanzet en tv-uitzendingen of opgenomen inhoud bekijkt zonder het Startmenu te doorlopen, dient u het Startmenu weer te geven voordat u tv-uitzendingen of opgenomen inhoud bekijkt. 

  Als de voorgaande procedure niet werkt, kunt u de geluidsmodus op een van de volgende manieren wijzigen:

  • Wijzig de geluidsmodus in het menu van het audioapparaat
  • Voer de volgende stappen uit om de geluidsmodus te wijzigen via het Sync Menu op de tv:
   1. Druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU.
   2. Kies in de categorie Weergave en geluid de optie Sync Menu.
   3. Kies Audiosysteem bedienen en stel de gewenste modus in.