Artikel-ID : 00173750 / Laatst gewijzigd : 31-07-2020

De helderheid van het scherm verandert plotseling. (A1-serie)

  Controleer de volgende zaken:

  1. Als Lichtsensor is ingesteld op On (Aan) verandert de helderheid van het tv-scherm om zich aan te passen aan de helderheid van de omgeving.

   Toegang tot de instellingen van de lichtsensor:
   1. Druk op de knop ACTION MENU (ACTIEMENU) op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Beeld.
   3. Selecteer Lichtsensor.

    OPMERKING: De lichtsensor bevindt zich in het midden van de onderkant van het tv-scherm.

  2. Als er op het tv-scherm een afbeelding wordt weergegeven die gevoelig is voor beeldretentie, schakelt deze functie waarbij de helderheid van het scherm geleidelijk afneemt, in om de tv te beschermen tegen beeldretentie. Als u het scherm verandert of een andere handeling uitvoert die het risico van  beeldretentie  wegneemt, wordt de helderheid weer normaal.

   OPMERKING: In het bijzonder bij schermen zoals het HOME-scherm of het eerste scherm van een app die veel foto's met heldere kleuren bevat, zal deze functie regelmatig inschakelen.