Artikel-ID : 00223101 / Laatst gewijzigd : 07-10-2019

Privacybeleid "Support by Sony"

  In dit privacybeleid komen de volgende aspecten aan bod:
  i. Hoe Sony Marketing Inc. ("Sony", "wij", "ons" of "onze") informatie over uw gebruik van de toepassing "Support by Sony" kan lezen, verzamelen, gebruiken en/of opslaan.
  ii. Hoe u contact met ons kunt opnemen.
  Gelieve dit privacybeleid te lezen en aan te geven of u instemt met de voorwaarden ervan door de knop of het selectievakje te selecteren om uw instemming of weigering kenbaar te maken. Dit privacybeleid is geldig naast mogelijke andere privacybeleidsregels die van toepassing zijn op uw interactie met eender welke dochterondernemingen, moederbedrijven, filialen, producten, software of diensten van Sony.

  1. Over Support by Sony
  Support by Sony is een toepassing die nuttig is om snel informatie te vinden die ondersteuning biedt voor het oplossen van problemen met uw Sony-product.

  2. Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van Support by Sony
  Automatisch verzamelde gegevens
  Het is mogelijk dat Sony bepaalde gegevens automatisch ontvangt als u de toepassing Support by Sony gebruikt:
  • Informatie over een apparaat dat door een gebruiker wordt geregistreerd bij de toepassing Support by Sony
  (bv. apparaat-id, modelnaam, naam van fabrikant)
  • Toepassingsinformatie (bijv. toepassings-id of toepassingsversie)
  • Informatie over hoe u de toepassing Support by Sony gebruikt
  De hierboven beschreven automatisch verzamelde gegevens worden geüpload en daarbij wordt een uniek nummer toegekend aan de apparaten waarop de toepassing geïnstalleerd is, waardoor wij de gegevens die wij ontvangen van een dergelijk apparaat kunnen onderscheiden van de gegevens die wij van andere apparaten ontvangen.
  De hierboven beschreven automatisch verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om u ondersteunende informatie te sturen op basis van de door u gekozen taal en regio. Sony zal u geen ongevraagde marketingberichten sturen.
  Als u het automatisch verzamelen van gegevens wilt stoppen, dient u het gebruik van de toepassing stop te zetten en deze te verwijderen.
  Informatie verzameld via een module van een derde partij
  Sony kan gegevens verzamelen via de volgende modules van een derde partij die in de toepassing Support by Sony ingesloten zijn en Sony kan deze gegevens als volgt gebruiken:
  * Op deze manier verzamelde gegevens worden mogelijk ook automatisch naar elke moduleprovider gestuurd.
  [AWS Mobile SDK]
  * Moduleprovider: Amazon Web Services, Inc.
  Privacybeleid Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Verzamelde informatie via deze module:
  * Informatie over de gebruiksgeschiedenis van de app
  * EndpointARN
  * Doel van het verzamelen:
  * Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en inhoud
  * Pushmeldingen afleveren
  [Google API]
  * Moduleprovider: Google, Inc.
  Privacybeleid van Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Verzamelde informatie via deze module:
  Gegevens met betrekking tot pushmeldingen (bv. apparaat-id, token voor meldingen)
  * Doel van het verzamelen:
  Pushmeldingen afleveren

  3. Op welke manieren gebruikt Sony uw gegevens nog?
  Om toekomstige producten en diensten te ontwikkelen
  Sony kan de gegevens waarnaar verwezen wordt in paragraaf 2 verzamelen en/of analyseren om onze producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  Om Sony en zijn gebruikers te beschermen
  Sony kan de informatie waarnaar wordt verwezen in sectie 2 verzamelen en/of analyseren om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en Sony en zijn gebruikers en gelieerde ondernemingen en moederbedrijven te beschermen.

  4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw informatie?
  Uw informatie die is overgedragen aan en opgeslagen door Sony, wordt mogelijk beschikbaar gemaakt aan andere ondernemingen van de Sony Corporation-groep en derden:
  Ondernemingen van de Sony Corporation-groep
  Uw informatie kan worden gedeeld met Sony Corporation en Sony Global Manufacturing & Operations Corporation met als doel de activiteiten die worden beschreven in sectie 2 en 3 hierboven.
  Derden
  Wij kunnen gebruikmaken van Hearbest Co., Ltd. als extern bedrijf om uw informatie te verwerken of analyseren voor Sony zoals omschreven in dit privacybeleid.

  5. Bijhouden van gegevens, uw gegevens beheren
  Wij bewaren de informatie beschreven in sectie 2 voor zo lang u de toepassingen gebruikt en gedurende een periode van zes maanden daarna. Als u wilt dat wij de informatie verwijderen die u hebt verstrekt via de toepassingen, kunt u contact met ons opnemen via https://www.sony.net/supportapp en wij zullen binnen een redelijke termijn en op gepaste wijze reageren. Let op: sommige of alle van de door de gebruiker verstrekte informatie is wellicht nodig om de toepassingen goed te laten werken, en we zijn mogelijk wettelijk vereist om bepaalde informatie te bewaren.

  6. Internationale overdracht van uw gegevens
  De toepassingen zijn beschikbaar voor gebruikers over de hele wereld. Uw gegevens zullen verwerkt, opgeslagen en overgedragen worden voor de doeleinden die beschreven worden in paragrafen 2 en 3 naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of het land waarin u woont, met inbegrip van in het bijzonder Japan. Uw gegevens zullen verwerkt worden door personeelsleden buiten de EER en/of het land waarin u woont die voor ons of voor een van onze serviceproviders werken. Uw gegevens kunnen dus door die personeelsleden in een van die landen bekeken worden. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy biedt in die landen mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming als in de EER en/of het land waarin u woont en het is mogelijk dat u minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot uw gegevens.

  7. Veiligheid
  Sony treft redelijke veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens. Hoewel wij ernaar streven om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid niet garanderen of waarborgen van gegevens die naar ons verstuurd worden via de toepassing of die opgeslagen zijn op de systemen van derde partijen die in opdracht van ons werken.

  8. Ons beleid inzake kinderen
  Sony engageert zich om alle geldende wetten en voorschriften te volgen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen. Als u een ouder of voogd bent en bezorgd bent dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft bezorgd, gelieve dan op de hieronder beschreven manier contact met ons op te nemen.

  9. Privacyrechten
  In bepaalde landen, waaronder landen in de EER, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die Sony over u bewaart. Daartoe kan onder meer het recht behoren om een kopie te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en u kunt ook vragen dat wij dergelijke persoonlijke informatie corrigeren, aanpassen, wissen of blokkeren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via https://www.sony.net/supportapp

  10. Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook geüpdatet worden door Sony.
  Sony zal u via de toepassing op de hoogte brengen van wijzigingen aan het privacybeleid.
  Als u op een willekeurig moment het privacybeleid wilt raadplegen, klikt u op de volgende URL:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/nl/

  11. Contactinformatie
  Als u eventuele vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of als u een wettelijk recht wilt uitoefenen dat u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie, gelieve dan contact met ons op te nemen via  . https://www.sony.net/supportapp

  Laatst bijgewerkt: 1-10-2019