Artikel-ID : 00230215 / Laatst gewijzigd : 05-08-2019

De Glass Sound Speaker laadt niet op of het duurt lang om deze op te laden

  Controleer de volgende zaken:

  • Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel en USB-netadapter.
   Als u iets anders gebruikt dan de meegeleverde USB-netadapter of micro-USB-kabel, kan de batterij mogelijk niet worden opgeladen of kunnen er storingen optreden.
    
  • Controleer of de micro-USB-kabel stevig is aangesloten op de speaker en de USB-netadapter.
   Controleer ook of de USB-netadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
    
  • Opladen via de computer wordt niet aanbevolen.
   Afhankelijk van de specificaties van de computer of het besturingssysteem kan de batterij mogelijk niet worden opgeladen, zelfs niet als de speaker is aangesloten op de USB-poort van een computer.
    
  • Als u de batterij oplaadt terwijl u de luidspreker gebruikt, kan het lang duren totdat het opladen is voltooid.


  Informatie over het lampje (aan/stand-by)

   De speaker is ingeschakeldDe speaker is uitgeschakeldDe speaker staat in de functie BLUETOOTH/Network Standby (BLUETOOTH/Netwerkstand-by)
  Opladen voltooidGaat branden (wit)Gaat uitKnippert snel (wit)
  OpladenKnippert langzaam (wit)Gaat branden (oranje)Knippert snel (oranje en wit)