Artikel-ID : 00230153 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Kan ik de Glass Sound Speaker verlichten zonder muziek af te spelen?

Als er enige tijd geen muziek wordt afgespeeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en gaat de verlichtings-led uit.

  De functie Auto Power Off (Auto Standby) (Automatisch uitschakelen (Automatisch stand-by)) is standaard ingeschakeld; onder de volgende omstandigheden wordt de speaker automatisch na 15 minuten uitgeschakeld:

  • De speaker wordt niet bediend.
  • Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld wanneer de speaker is aangesloten op een Bluetooth-apparaat.
  • De muziek (het geluid) van een audioapparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting wordt niet afgespeeld of de muziek (het geluid) van een audioapparaat is erg zwak.

  Wanneer Auto Standby (Automatisch stand-by) is ingesteld op OFF (UIT), wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld en kunt u continu genieten van de verlichtings-led.


  De functie Auto Standby (Automatisch stand-by) uitschakelen:

  1. Open de Music Center-app.
  2. Selecteer het apparaat in Speaker & Group (Speaker en groep).
  3. Selecteer Settings (Instellingen).
  4. Selecteer Power Option (Stroomoptie).
  5. Schakel Auto Standby (Automatisch stand-by) uit.