Artikel-ID : 00227161 / Laatst gewijzigd : 04-12-2020

Ik heb niet 'Oké Google' gezegd, maar Google Assistent werd toch actief

  BELANGRIJK: Dit artikel heeft alleen betrekking op specifieke producten en/of besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is.

  Als de woorden 'Oké Google' van de tv komen, bijvoorbeeld tijdens een reclame, kan de ingebouwde microfoon van de tv hierop reageren.
  Druk op de knop Terug op de afstandsbediening om de Google Assistent te annuleren.

  Controleer de instelling TV-positie.

  1. Druk op de knop Start op de tv-afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Kies Geluid of Weergave en geluid en vervolgens Geluid.
  4. Kies TV-positie.
  5. Kies Tafelstandaard of Muurbevestiging.

  OPMERKING: Wanneer de instelling Toegankelijkheid (Screenreader of Talkback) is ingeschakeld, kan Google Assistent ook reageren wanneer via de tv de woorden 'Oké Google' worden uitgesproken.