Artikel-ID : 00238661 / Laatst gewijzigd : 14-10-2021

Ik heb mijn Bluetooth-speakers gekoppeld met mijn computer, maar er komt geen geluid uit of ik kan er geen verbinding meer mee maken

  Controleer de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat u uw speakers selecteert als het afspeelapparaat op uw computer.
   • Controleer bij de Geluidsinstellingen op uw computer of de speaker is ingesteld als Standaardapparaat.
  • Zorg ervoor dat het geluid van uw computer niet wordt gedempt.
  • Start de app voor het afspelen van audio opnieuw op.
  • Schakel de Bluetooth®-functie van het aangesloten apparaat uit en weer in.
  • Verwijder de speaker uit de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en koppel de speaker opnieuw.

  Opmerking: Werking voor alle computers wordt niet gegarandeerd.