Artikel-ID : 00230249 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

Ik kan de tv en de Soundbar niet verbinden via Bluetooth. (HT-S100F/SF150)

  Dit kan gebeuren als de Bluetooth-functie van uw HT-S100F-Soundbar is uitgeschakeld. Om de Soundbar in te schakelen, houdt u de knoppen Aan/uit (aan/uit), Input (invoerselectie) en - (volume) op de Soundbar langer dan 10 seconden gelijktijdig ingedrukt.

  Opmerking: Het USB-lampje knippert twee keer wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Als het uit is, knippert het USB-lampje eenmaal.

  Als het probleem zich blijft voordoen, voert u de volgende stappen uit om uw Soundbar te resetten:

  1. Houd de knoppen Aan/uit (aan/uit), Input (invoerselectie) en + (volume) gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.
   • Alle lampjes op uw Soundbar knipperen drie keer.
  2. Haal het netsnoer uit het stopcontact en steek het weer in het stopcontact.
  3. Schakel de Soundbar in.